Reklam Durağı - RED

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından fakülte bünyesinde kurulan ve reklam alanında faaliyet gösteren bir öğrenci topluluğudur. Kısa adıyla
red olarak tanınan topluluğumuz ilk olarak fakülte bünyesinde eğitimi alınan reklamcılık alanına ilgi duyan kişileri bir araya getirmek ve derslerle elde edilen bilgilerin pratik olarak gerçekleştirilmesini sağlayabilecek ortamı yaratmak amacıyla kurulmuştur.

İlk faaliyetine 2004 yılının bahar dönemi başlayan red`in uzun dönemde hedefiyse “reklam üretim atölyesi” niteliğinde bir yapılanmayı sağlayarak; gerek üniversitenin gerekse sektördeki firmaların reklamla ilgili gereksinimlerine cevap verebilecek çalışmalarda bulunmaktır. 

 

  

  Planlama ve Araştırma, Müşteri İlişkileri, Yaratıcı Grup, Grafik, İletişim (Trafik) ve Finans olmak üzere kendi içerisinde altı bölümden oluşan yapısıyla çalışmalarını sürdüren red’in tüm kararları fakülte bünyesinde yer alan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyelerinin katkısıyla tüm topluluk üyeleri tarafından ortak olarak alınmaktadır.

 

   Ekip çalışmasının gücüne inanan red düzenlendiği çeşitli etkinliklerle öğrenci-sektör etkileşimini gerçekleştirmeye çalışmakta, topluluk bünyesindeki atölye çalışmalarıyla yaratıcılığı teşvik etmekle birlikte reklam alanında düzenlenen tüm yarışmalara katılacak ekipler oluşturmakta ve bu şekilde özgün işlerin üretilmesine destek olmaya çalışmaktadır.